20 กว่าบทสนทนาเรื่องประสบการณ์ท่องเที่ยว เรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ

Posted on ก.พ. 21 2018 - 11:47am by DMR

สารบัญ

บทสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว

ในบทความนี้เรามาศึกษาเรื่องบทสนทนาที่จะใช้พูดคุยกับคนฝรั่งเศส เพื่อตั้งคำถามหรือบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในฝรั่งเศส ประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ

voyage en Thaïlande

voyage en Thaïlande

 

คำถามว่าเคยไปที่ไหนมาแล้ว

TH : คุณเคยไปที่ ….. แล้วหรือยัง
EN : Have you ever been to …. ?
FR formal : Êtes-vous déjà allé à … ? / Vous êtes déjà allés à …… ?
FR informal : As-tu déjà été à … ? / Tu es déjà allé à…? / Tu es déjà allée en…?

ฉันไม่รู้จักที่นั่น

EN : I don’t know that place
FR : Je connais pas cet endroit.

ฉันรู้จักที่นั่น

EN : I know that place.
FR : Je connais cet endroit.

คุณมาจากที่ไหน

EN : Where are you from?
FR formal: D’où venez-vous?
FR informal: Tu viens d’où?

ฉันมาจาก

EN :  I come from …
FR :  Je viens de ….

คุณอยู่ที่ไหน

EN : Where do you live?
FR formal: Où habitez-vous?
FR informal: Où habites-tu ?

ฉันอยู่ที่

EN : I live in…
FR : J’habite dans …  / Je vis à ….

สยามเมืองยิ้ม

EN : The land of smile
FR : Le pays du sourire

สวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว

EN : A true paradise for the tourists
FR : Un véritable paradis pour les touristes

สถานที่สำหรับวันพักร้อน

EN : Vacation rentals
FR : Une locations de vacances / Locations de vacances

อยู่กับธรรมชาติ อยู่ในธรรมชาติ

EN : in the nature
FR : dans la nature

คุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ

EN : You will discover new experiences.
FR : Vous allez découvrir de nouvelles expériences.
FR informal : Tu vas découvrir de nouvelles expériences.

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

EN : the wonders of nature
FR : les merveilles de la nature

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

EN : the wonders of nature
FR : les merveilles de la nature

สิ่งอัศจรรย์ที่มีเพียงในเมืองไทยเท่านั้น

EN : The incredible things that happening only in Thailand.
FR : Les choses incroyables qui ne se passent qu’en Thaïlande.

ความงามของทัศนียภาพ

EN : The beauty of the landscapes
FR : La beauté des paysages 

ธรรมชาติที่สวยงาม

EN : The beautiful nature
FR : La nature magnifique

ค่าครองชีพที่ไม่แพง น่าดึงดูดใจ 

EN : The attractive cost of living
FR : Un coût de la vie attractif / Un coût de la vie extrêmement abordable / le coût de la vie peu élevé / le coût de la vie très bas

คุณพอจะบอกอะไรให้ฉันเกี่ยวกับ …. ได้บ้าง

EN : What can you tell me about … ?
FR : Que pouvez-vous me dire sur … ?  / Que peux-tu me dire sur

คุณน่าที่จะไป

EN : You should go to …
FR formal: vous devriez aller à …
FR informal: Tu devrais aller à …

น่าสนใจนะ

EN : That’s interesting.
FR : C’est intéressant.

…. อยู่ที่ไหน?

EN : Where is (a bank)?
FR : Où est-ce qu’il ya (une banque)?

ขอที่อยู่ได้ไหม

EN : What’s the address?
FR : Quelle est l’adresse?

ช่วยเขียนให้หน่อย

EN : Could you please write it down?
FR : Pourriez-vous l’écrire, s’il vous plaît?

ฉันจะไปที่ … ได้อย่างไร?

EN : How can I go to…?
FR : Comment pourrais-je aller à.. / Comment aller à…. / 

ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร?

EN : How can I get there?
FR : Comment pourrais-je y aller?  / Comment je peux y aller ?

ขอดูแผนที่หน่อยได้ไหม?

EN : Can you show me the map?
FR : Pouvez-vous m’indiquer sur la carte?
FR informal : peux-tu me montrer sur la carte?

มันอยู่ไกลแค่ไหน?

EN : How far is it?
FR : C’est loin? / C’est à quelle distance ?

มันอยู่อีกไกลแค่ไหน?

EN : How much further?
FR : C’est encore loin ?

คุณชอบอะไรมากที่สุด

EN : What do you like the most …. ?
FR : Qu’est-ce qui vous plaît le plus.. ? / qu’aimes-tu le plus … ?
FR informal : Qu’est-ce qui te plaît le plus ….?

คุณชอบผลไม้อะไรมากที่สุด

EN : What type of fruits do you like the most?
FR : Quel type de fruit aimez-vous le plus ?

ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่เป็นอันดับห้า

EN : Thailand is the fifth largest rice exporter.
FR : La Thaïlande est le cinquième plus grand exportateur de riz

สำหรับคนไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูง

EN : for the Thai head and consider as the noblest part of the human body
FR: pour les thaïlandais la tête et considérer car la partie la plus noble du corps humain

95% ของคนไทยเป็นชาวพุทธ

EN : 95% of Thai people are buddhists.
FR : 95% des thaïlandais sont bouddhistes.

มันเป็นการผิดกฎหมายที่จะ

EN : it’s illegal to
FR : il est illégal de…

ประเทศไทยมีเกาะเป็นจำนวน 936 เกาะ

EN : Thailand has 936 islands.
FR : la Thaïlande compte 936 îles.

แผ่ขยายในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

EN : spread over the golf of Thailand and the Andaman sea.
FR : réparties sur la côte est le golfe de Thaïlande et la mer Andaman

 

แหล่งที่มา

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response