50 คำศัพท์ ไวยากรณ์ เรียนภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ ด้วยตนเอง|บทเรียนสัปดาห์ที่ 3|จำนวน คำขยายกิริยา Learn 7 Languages Lessons Online|Week 3

Posted on ม.ค. 11 2018 - 10:08pm by DMR

Daily Program

for self-study Language Learning

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

  • Aprender otro idioma | Recomendaciones para aprender otro idioma 2018
  • Deine Lernempfehlungen für Januar 2018
  • Für dichrelevante Lernthemen im Januar 2018
  • Les conseils pour apprendreune langue étrangère 2018
  • I consigli per organizzare l’apprendimento di una lingua straniera 2018

ในที่สุดก็เข้าสู่สัปดาห์ที่สามอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาเราได้เรียนไวยากรณ์ครอบคลุมไปราวครึ่งของเรื่องที่จำเป็นทั้งหมดแล้วในเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งเป็นการอ่านรอบแรก อ่านให้เข้าใจภาพรวม ซึ่งสัปดาห์นี้เราจะเริ่มกลับมาทบทวนและเก็บตกสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว อ่านตารางโปรแกรมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ Week 1Week 2

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

ORDINAL NUMBERS

EnglishThaiSpanishGermanFrenchItalianNorwegian

ADVERBS

EnglishThaiSpanishGermanFrenchItalianNorwegian

ตัวอย่าง คำกิริยาวิเศษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

todos los días everyday  ทุกๆ วัน

a veces sometimes บางครั้ง

a menudo often บ่อยๆ 

menos less น้อยกว่า ต่ำกว่า

mientras meanwhile ขณะที่ ในขณะที่ ในระหว่าง

Ahora now  ณ ตอนนี้, ในตอนนี้, ในเวลานี้

hoy día nowadays ปัจจุบันนี้, ทุกวันนี้, ขณะนี้

Cerca near ใกล้

pronto soon  เร็วๆ นี้

más tarde later ในภายหลัง, ต่อมา,ในไม่ช้า

ahora mismo right now ตอนนี้,​ ตอนนี้เลย, เดี๋ยวนี้

mejor better ดีกว่า

peor worse  แย่กว่า

al fin finally ในที่สุด

muy very มาก

poco little นิดหน่อย

Bastante quite, rather, enough ค่อนข้าง,​ มากกว่า, ค่อนข้างจะ, เพียงพอ

Allá there นั่น, ที่นั่น, ที่โน่น, ตรงโน้น, ด้านโน้น, ในข้อนั้น, ในเรื่องนั้น,​เกี่ยวกับเรื่องนั้น

Aquí here ที่นี่, ตรงนี้

por consiguiente consequently  ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, ผลที่สุดคือ

Casi almost เกือบจะ

por supuesto of course  แน่นอน

de buena gana willingly ด้วยความเต็มใจ, อย่างเต็มใจ

pues then ต่อมา, ในเวลาต่อมา

de Nuevo again อีกครั้ง

siempre always ประจำ

de repente suddenly ทันทีทันใด 

sin embargo however, nevertheless  อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็แล้วแต่, อย่างไรก็ดี,​ แม้เป็นเช่นนั้นก็ตาม 

de vez en cuando from time to time บางครั้ง เป็นครั้งคราว

también also, too ด้วย

Demasiado too  ด้วย

tan so  อย่างมาก 

Despacio slowly  ช้าๆ 

tarde late สาย

después afterward  ภายหลัง,​ หลังจากนั้น, ตอนหลัง, ต่อมา

temprano soon, early แรก, ตอนต้น, แต่เช้า, แต่วัน, แต่แรก, ก่อนเวลา

en seguida immediately ในทันทีทันใด

todavía still, yet ยังคง, เช่นเดิม, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้

lejos far ไกล

ya already เรียบร้อยแล้ว, แล้ว

más more กว่า

ya no no longer  ไม่มีอีกต่อไป, ไม่ใช่อีกต่อไป 

GENITIVE

EnglishThaiSpanishGermanFrenchItalian, Norwegian

 

Repeat the previous lessons

ทบทวนความรู้เดิม ทบทวนความจำ อ่านย้ำสิ่งที่ยังจำไม่ได้

Week 1, Week 2

 

Next lessons

WEEK 4

INDEFINITE PRONOUNS

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response